Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke:

 •  zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a
 •  následnému navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Stav programu

nevyplněno

Na co lze čerpat

Kdo může čerpat

Kolik může projekt získat

Procent podpory

nadpis

 • Výstavba fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků,
  a potřebné příslušenství,
 •  Projektová dokumentace,
 •  Inženýrská činnost,
 •  Pořízení akumulace elektrické energie
 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post (po ukončení dílčí etapy či po realizaci projektu) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.
 • Míra podpory je následující:
  – 35 % pro fotovoltaické systémy
  – 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
  – 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy
 • Absolutní výše podpory se vypočítává dle konkrétní míry podpory z celkových způsobilých výdajů zamýšleného projektu.
 • Dotační podpora bude stejná bez ohledu na velikost podnikatelského subjektu.
 • FVE musí mít instalovaný výkon v rozmezí od 1kWp do 1 MWp včetně.

 • Výdaj na akumulaci elektrické energie je způsobilý pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

 • Podpořeny budou pouze instalace na podnikatelské objekty včetně střech a přístřešků.

 • Uplatnit lze pouze jedno místo realizace tj. jedno odběrné nebo předávací místo.

 • V rámci projektu nesmí být poskytnuta nepřímá výhoda (podpora) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.

 • Je nezbytné prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem místa realizace.

Oprávněný žadatel

Podnikatelské subjekty s oprávněním k podnikání v podporované ekonomické činnosti (vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v systému obchodování s emisemi na území České republiky.

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách

Domluvte si dotační analýzu ZDARMA

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222