Budování kapacit dětských skupin dle
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Popis výzvy

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity
dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Stav programu

otevřená

Typ výzvy

Kolová výzva , příjem výzev od 20. 4. 2022

Termíny vyhlášení

30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti

30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti

30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádost

Na co lze čerpat

Kdo může čerpat

Obce, spolky, církve, VŠ, o.p.s., ústavy, nadace…

Kolik může projekt získat

3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH)

Procent podpory

nadpis

MPSV, výzva Národního plánu obnovy

  • Obce, spolky, církve, VŠ, o.p.s., ústavy, nadace…

Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce).

Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH).

Mgr. Martina Landová, tel.: 608 168 222, landova.m@dotaceok.cz

Dostupné informace k 24.3. 2022 – Text výzvy

Oprávněný žadatel

dfg

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách

Domluvte si dotační analýzu ZDARMA

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222