Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Zaměření výzvy

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.

 

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

4.8.2022

Příjem žádostí do

3. 8. 2023, 23:59 hodin

Oprávněný žadatel

         obchodní korporace

         nestátní neziskové organizace

         poradenské a vzdělávací instituce

         školy a školská zařízení

         vysoké školy

         kraje, obce a jimi zřizované organizace

 

         a další

Velikost dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Procenta podpory

až 95% (liší se podle stupně rozvoje regionu)

PODROBNOSTI VÝZVY:

 •  obchodní korporace
 •      OSVČ     
 •      státní podnik
 •      nestátní neziskové organizace
 •      profesní a podnikatelská sdružení
 •      poradenské a vzdělávací instituce
 •      školy a školská zařízení
 •      vysoké škol
 •      veřejné výzkumné instituce
 •     kraje, obce a jimi zřizované organizace
 •     dobrovolné svazky obcí
 •     sociální partneři
 •     organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 •     právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona
 • Zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci.

  Například:

  o   vzdělávání HR pracovníků a pracovnic a managementu organizace v oblasti managementu MD/RD: možnosti a nástroje pro udržování kontaktu s rodiči na MD/RD; motivace a jejich postupné začlenění zpět do pracovního prostředí a kolektivu

  o   vytváření a nastavení informačních kanálů pro rodiče na MD/RD (např. newsletter, časopis, intranet/internet, porady, setkání, vzdělávání, dny pro rodiny, nabídka flexibilních úvazků)

  o   postupný návrat rodičů z mateřské a rodičovské dovolené (zaměstnávání rodičů během rodičovské dovolené – např. v rámci sdíleného pracovního místa, dohod konaných mimo pracovní poměr atp.)

  o   nastavení pravidel pro valorizaci mezd rodičů na MD/R

  o   a další

 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante (zálohově a následně vyúčtována) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 95 %.

 • Pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: 95 %

 • Pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: 90 %

 • Podnikatelské subjekty: 76,735%

 • Hlavními prioritami jsou zejména personální posílení výkonu sociální práce na obcích typů I., II. a III., dále na krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního výkonu sociální práce jak u nových, tak stávajících sociálních pracovníků.

Mgr. Jan Valoušek – 724 263 327, valousek.j@dotaceok.cz

210.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách