Obce a město

VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022

Zaměření výzvy Podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022   Příjem žádostí do 15.3.2023, do 12:00 hodin Oprávněný žadatel Obce do 3 tisíc obyvatel …

VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022 Pokračovat ve čtení »

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Zaměření výzvy Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a …

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1) Pokračovat ve čtení »

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.   …

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) Pokračovat ve čtení »

Podpora sociální práce

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 19.7.2022 Příjem žádostí do 21. 04. 2023, 12:00   Oprávněný žadatel Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí Velikost dotace Minimální výše celkových způsobilých …

Podpora sociální práce Pokračovat ve čtení »

Podpora sociálního bydlení (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022 Příjem žádostí do 30. 05. 2023, 12:00 Oprávněný žadatel a) nestátní neziskové organizace: b) obce, c) městské části hl. m. Prahy, …

Podpora sociálního bydlení (1) Pokračovat ve čtení »

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 27.7.2022 Příjem žádostí do 15. 12. 2022, 12:00 Oprávněný žadatel Místní akční skupiny (MAS) Velikost dotace – Minimální výše celkových způsobilých výdajů …

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) Pokračovat ve čtení »

Budování kapacit dětských skupin

Název výzvy: Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy Kolová výzva Termíny vyhlášení 20. 4. 2022 Příjem žádostí do 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti 30. 9. 2022 …

Budování kapacit dětských skupin Pokračovat ve čtení »

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva

Zaměření výzvy Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení obcí a měst Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 5.5. 2022 Příjem žádostí do 30.6.2023 Oprávněný žadatel Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků. Velikost dotace A) Rekonstrukce VO – 30 …

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva Pokračovat ve čtení »