Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Zaměření výzvy Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika Stav programu Základní informace ve ZKRÁCENÉ formě Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení očekávaný termín vyhlášení výzvy je 30.6.2022 Příjem žádostí do 30.12.2022 Oprávněný žadatel Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou …

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů Pokračovat ve čtení »