Budování kapacit dětských skupin dle
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů