Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Zaměření výzvy

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

27.7.2022

Příjem žádostí do

15. 12. 2022, 12:00

Oprávněný žadatel

Místní akční skupiny (MAS)

Velikost dotace

– Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč
– Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 12 000 000 Kč, max. však 70 %
– Podrobnosti uvedeny ve výzvě

Procenta podpory

70%

PODROBNOSTI VÝZVY:

  • MAS – místní akční skupina
  • V rámci této výzvy je cílem podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova. Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb.

  • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante (zálohově a následně vyúčtována) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

  • Míra podpory je až 70 %.

  • Výzva vyhrazena pro MAS

Mgr. Jan Valoušek – 724 263 327, valousek.j@dotaceok.cz

1.020.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách