Aktuální výzvy

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Podpora sociální práce

VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ (1)

PODPORA KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (1)

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

PODPORA A POSÍLENÍ DIALOGU SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍM (1)

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách