Podpora sociální práce

Zaměření výzvy

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Stav programu

uzavřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

19.7.2022

Příjem žádostí do

21. 04. 2023, 12:00

 

Oprávněný žadatel

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí

Velikost dotace

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč

Procenta podpory

až 95% 

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí

   

 • Cílem aktivit je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

 •  Výzva je zaměřena na podporu personálního posílení sociální práce na obcích a krajích, směřuje ke zvýšení dostupnosti sociální práce a ke zvýšení profesionálního výkonu sociálních pracovníků. Jedná se o vytvoření nových pracovních pozic nebo rozšíření/navýšení úvazků pracovních pozic.

  A to například:

  ü  Podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce.

  ü  Zavedení a ověření inovativních řešení v oblasti sociální práce realizované sociálními pracovníky

  Nastavení systému zjišťování efektivity výkonu sociální práce na klienta, zjišťování správnosti využití technik sociální práce pro klienta a mapování skutečných problémů klienta způsobujících nepříznivou sociální situaci.

  Další aktivity uvedené ve výzvě.

 •         Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante (zálohově a následně vyúčtována) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 95 %.

 • Výzva je zaměřena na personální posílení výkonu sociální práce

Mgr. Jan Valoušek – 724 263 327, valousek.j@dotaceok.cz

300.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách