PRVNÍ POMOC PŘI DOTAČNÍCH NEHODÁCH

Pro většinu potenciálních žadatelů a příjemců dotací může však být celý proces složitý. Nevědí, kde a jak žádat o dotaci, problémem bývá i nedostatek potřebného kapitálu – jak pro splnění finanční spoluúčasti, tak pro překlenutí období do poskytnutí dotace. Dotační poradci proto zájemcům nabízí spolupráci, v jejímž rámci jim poskytují potřebné informace a pomáhají získat finanční prostředky a jsou žadatelům v celém procesu spolehlivým průvodcem. Dotační poradenství usnadňuje proces ve všech krocích projektového cyklu od formulace projektového záměru až po ukončení doby udržitelnosti projektu, zároveň zvyšuje šance žadatelů na úspěšné poskytnutí a čerpání podpory ze zdrojů EU.

Na dlouhé a náročné cestě k získání a udržení dotace mohou vzniknout nepředvídané situace a z nich plynoucí „dotační nehody“, kdy si žadatel či příjemce neví rady, jak dále postupovat, aby problémy neeskalovaly až k případnému navracení dotace. V takovém případě je vhodné obrátit se na odborníky, kteří společně s Vámi a poskytovatelem dotace najdou optimální řešení.

Jak funguje pomoc s dotační nehodou?

Detailně se seznámíme s problémem, který nastal. Analyzujeme celý Váš projekt a postup, kterým se ubírá.
Najdeme-li řešení, připravíme veškerou argumentaci a podklady, které jsou pro obhájení potřebné.

Jaký problém Vás trápí? 

  • Krácení dotace? 
  • Neplníte stanovené cíle či podmínky projektu? 
  • Neproplacení dotace? 
  • Pomoc při zastupování během kontroly, kdy si nejste jisti zda máte vše připravené? 
  • Příprava podkladů, které po Vás po kontrole chtějí doložit? 


Neváhejte se na nás
obrátit – pomůžeme najít řešení!