Aktuality - blog

Rekonstrukce VO 17. 05. 2022 Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke: zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následnému navýšení výroby elektrické energie…  
Budování kapacit dětských skupin dle
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
8. 04. 2022 Popis výzvy Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí…  
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace 30. 11. 2021 Budování kapacit dětských skupin dlezákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče odítě v dětské skupině a o…