Aktuality - blog

VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022 18. 08. 2022 Zaměření výzvy Podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu…  
Podpora pečujících osob a sdílené péče (1) 15. 08. 2022 Zaměření výzvy Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují…  
Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) 15. 08. 2022 Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména…  
Podpora sociální práce 15. 08. 2022 Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména…