DOTACE S JISTOTOU​

NAJDĚTE VHODNOU DOTACI PRO VAŠI FIRMU​

Našim klientům jsme pomohli s projekty za více než 30 miliard korun

Dělení dotací:

Kam směřuje vaše investice

Stav programu

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů Zaměření výzvy Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené…  připravuje sedo 30.12.2022
ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Zaměření výzvy Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce,…  otevřenýdo 28.4.2023
ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I Zaměření výzvy Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce,…  Otevřenýdo 30.11.2022
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva Zaměření výzvy Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke: zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následnému…  otevřenýdo 31.8.2022