DOTACE S JISTOTOU​

Dělení dotací:

Kam směřuje vaše investice

Stav programu

Společně za vzděláváním (1) Zaměření výzvy Další profesní vzdělávání zaměstnanců členů Příjemce – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností…  otevřenýdo 9. 5. 2023, 12:00 hodin !!!
Podnikové vzdělávání (1) Zaměření výzvy Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných…  otevřenýdo 16.6. 2023, 12:00 hodin !!!
VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022 Zaměření výzvy Podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu…  uzavřenýdo 15.3.2023
Podpora pečujících osob a sdílené péče (1) Zaměření výzvy Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují…  uzavřenýdo 8. 11. 2022, 12:00 hodin !!!
Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména…  otevřenýdo 3. 8. 2023, 23:59 hodin
Podpora sociální práce Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména…  uzavřený21. 04. 2023, 12:00
Podpora sociálního bydlení (1) Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména…  otevřenýdo 30. 05. 2023
Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména…  uzavřenýdo 15.12.2022
Budování kapacit dětských skupin Název výzvy: Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v…  otevřenýdo 30.11.2022
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva Zaměření výzvy Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení obcí a měst Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE…  otevřenýdo 30.6.2023
Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů Zaměření výzvy Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené…  uzavřenýdo 30.12.2022
ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Zaměření výzvy Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce,…  uzavřenýdo 28.4.2023
ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I Zaměření výzvy Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce,…  Otevřenýdo 30.11.2022
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA Zaměření výzvy Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke: zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následnému…  uzavřenýdo 31.8.2022