Gabriela Hořínková

VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022

Zaměření výzvy Podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022   Příjem žádostí do 15.3.2023, do 12:00 hodin Oprávněný žadatel Obce do 3 tisíc obyvatel …

VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022 Pokračovat ve čtení »

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Zaměření výzvy Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a …

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1) Pokračovat ve čtení »

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.   …

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) Pokračovat ve čtení »

Podpora sociální práce

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 19.7.2022 Příjem žádostí do 21. 04. 2023, 12:00   Oprávněný žadatel Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí Velikost dotace Minimální výše celkových způsobilých …

Podpora sociální práce Pokračovat ve čtení »