Firmy

Podnikové vzdělávání (1)

Zaměření výzvy Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE …

Podnikové vzdělávání (1) Pokračovat ve čtení »

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.   …

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) Pokračovat ve čtení »

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Zaměření výzvy Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika Stav programu Základní informace ve ZKRÁCENÉ formě Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022 Příjem žádostí do 30.12.2022 Oprávněný žadatel Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR …

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů Pokračovat ve čtení »

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA

Zaměření výzvy Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke: zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následnému navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 8.3.2022 Příjem žádostí do 31.8.2022 Oprávněný žadatel Podnikatelské subjekty Velikost dotace výpočet dle míry podpory …

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA Pokračovat ve čtení »