admin3781

Podpora sociálního bydlení (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022 Příjem žádostí do 30. 05. 2023, 12:00 Oprávněný žadatel a) nestátní neziskové organizace: b) obce, c) městské části hl. m. Prahy, …

Podpora sociálního bydlení (1) Pokračovat ve čtení »

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 27.7.2022 Příjem žádostí do 15. 12. 2022, 12:00 Oprávněný žadatel Místní akční skupiny (MAS) Velikost dotace – Minimální výše celkových způsobilých výdajů …

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) Pokračovat ve čtení »

Budování kapacit dětských skupin

Název výzvy: Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy Kolová výzva Termíny vyhlášení 20. 4. 2022 Příjem žádostí do 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti 30. 9. 2022 …

Budování kapacit dětských skupin Pokračovat ve čtení »

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva

Zaměření výzvy Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení obcí a měst Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 5.5. 2022 Příjem žádostí do 30.6.2023 Oprávněný žadatel Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků. Velikost dotace A) Rekonstrukce VO – 30 …

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva Pokračovat ve čtení »

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Zaměření výzvy Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika Stav programu Základní informace ve ZKRÁCENÉ formě Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022 Příjem žádostí do 30.12.2022 Oprávněný žadatel Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR …

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů Pokračovat ve čtení »

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Zaměření výzvy Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu …

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Pokračovat ve čtení »

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Zaměření výzvy Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání …

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I Pokračovat ve čtení »

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA

Zaměření výzvy Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke: zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následnému navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 8.3.2022 Příjem žádostí do 31.8.2022 Oprávněný žadatel Podnikatelské subjekty Velikost dotace výpočet dle míry podpory …

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA Pokračovat ve čtení »