Obce a město

Podpora sociálního bydlení (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 30.6.2022 Příjem žádostí do 30. 05. 2023, 12:00 Oprávněný žadatel a) nestátní neziskové organizace: b) obce, c) městské části hl. m. Prahy, …

Podpora sociálního bydlení (1) Pokračovat ve čtení »

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Zaměření výzvy Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 27.7.2022 Příjem žádostí do 15. 12. 2022, 12:00 Oprávněný žadatel Místní akční skupiny (MAS) Velikost dotace – Minimální výše celkových způsobilých výdajů …

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) Pokračovat ve čtení »

Budování kapacit dětských skupin

Název výzvy: Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy Kolová výzva Termíny vyhlášení 20. 4. 2022 Příjem žádostí do 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti 30. 9. 2022 …

Budování kapacit dětských skupin Pokračovat ve čtení »

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva

Zaměření výzvy Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení obcí a měst Stav programu ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE Typ výzvy průběžná Termíny vyhlášení 5.5. 2022 Příjem žádostí do 30.6.2023 Oprávněný žadatel Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků. Velikost dotace A) Rekonstrukce VO – 30 …

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva Pokračovat ve čtení »